Vimsen Palace

Near Gopabandhu Chhaka, Jajpur Road, Jajpur - 755019(Orissa)755019JaipurIndia
Guesthouse